Daty


03.02.2019r  
Przesłanie tytułu referatu ze streszczeniami i słowami kluczowymi w jęz. polskim (ok. 1,5 str.) i angielskim (ok 1,5 str),  na adres e-mail:  katarzyna.miszta-kruk@pw.edu.pl


Publikacja referatów

Streszczenia referatów będą opublikowane w formie książkowej oraz na dołączonej płycie CD natomiast, pełne treści referatów, po pozytywnych recenzjach Komitetu Naukowego, będą opublikowane w czasopiśmie Gaz Woda Technika Sanitarna (11 punktów wg listy czasopism MNiSW). 


10.02.2019r

Akceptacja streszczeń przez Komitet Naukowy


10.03.2019r
  Przesłanie pełnej treści referatu na e-mail:
   katarzyna.miszta-kruk@pw.edu.pl


   30.03.2019r

   Recenzje, korekty i akceptacja referatów przez Komitet Naukowy.


    26.04.2019r.
    Konferencja