Komitet Naukowy

Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski         Politechnika Warszawska  Przewodniczący

Dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk                        Politechnika Warszawska  Sekretarz naukowy

Prof dr hab inż Wojciech Dąbrowski              Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich              Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Beata Kowalska                   Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Dariusz Kowalski                Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek                         Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak               Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak      Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. Marek Zawilski                          Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch                  Politechnika Śląska

Doc dr inż. Henryk Bylka                                Politechnika Poznańska

Dr inż. Agnieszka Malesińska                        Politechnika Warszawska

Dr inż. Elżbieta Osuch-Pajdzińska               Politechnika Warszawska

Dr inż. Mirosław Sudoł                                   Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Michał Zielina                   Politechnika Krakowska


Komitet Organizacyjny

Dr inż. Mirosław Sudoł                                                Politechnika Warszawska   Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr inż. Jarosław Chudzicki                                         Politechnika Warszawska

Mirosława Gębska                                                         ZG PZiTS

Dr inż. Halina Kłos-Trębaczkiewicz                          Politechnika Warszawska

Dr inż. Agnieszka Malesińska                                     Politechnika Warszawska

Andrzej Pieniążek                                                           ZG PZiTS


GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi