Materiały pokonferencyjne dostępne są w zwartej formie książkowej w postaci streszczeń oraz CD zawierającej pełne teksty wystąpień jak i prezentacje.

Za zgodą Autorów udostępniamy również prezentacje wygłoszone na Konferencji.

dr Izabela Piegdoń, prof. Barbara Tchórzewska – Cieślak
(Politechnika Rzeszowska)

Znaczenie aplikacji GIS w procesie ewidencjonowania awarii sieci wodociągowej. 

Piegdoń_Tchórzewska-Cieślak.pdf

Dr inż. Rafał Brodziak, prof. Andrzej Urbaniak
(Politechnika Poznańska):

Zarządzanie i monitoring systemu zaopatrzenia w wodę w inteligentnym mieście.

Brodziak_Urbaniak.pdf

Dr inż. Alicja Bałut 
(Politechnika Poznańska):

Modelowanie sieci wodociągowych w warunkach obniżonego ciśnienia.

Bałut.pdf