Tematyka 


 1. Bazy typu GIS i ich współpraca z innymi systemami, zintegrowane systemy zarządzania majątkiem w przedsiębiorstwach wodociągowych.
 2. GIS w realizacji zadań urzędów miast i wsi.
 3. Modelowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 4. Monitoring sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 5. Regulacja ciśnienia i ograniczanie strat wody w sieciach wodociągowych.
 6. Ochrona wody przed wtórnym zanieczyszczeniem w sieciach wodociągowych.
 7. Sterowanie pracą sieci kanalizacyjnych.
 8. Pomiary przepływu, ciśnienia i jakości wody w sieciach wodociągowych oraz napełnienia i przepływu w sieciach kanalizacyjnych.
 9. Rejestracja, przesył i archiwizacja danych z monitoringu sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych.
 10. Aspekty prawne i standardy dotyczące GIS, modelowania i monitorowania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
 11. Doświadczenia przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji wynikające z wdrażania GIS, modeli i monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Zdalnego Odczyty Wodomierzy, regulacji ciśnienia w  sieciach wodociągowych, ograniczania strat wody.

Publikacja referatów

Streszczenia referatów będą opublikowane w formie książkowej oraz na dołączonej płycie CD natomiast, pełne treści referatów, po pozytywnych recenzjach Komitetu Naukowego, będą opublikowane w czasopiśmie Gaz Woda Technika Sanitarna (11 punktów wg listy czasopism MNiSW do 2018 roku).

GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi